Dự án Hanopark

Dự án Hanopark

Đăng ký

Bài_học_2_từ_NHÀN_HẠ

Lúc con chuột ở trong hũ gạo toàn là gạo.

Con chuột cảm thấy rất nhàn hạ.

Một ngày nào đó đúng vào lúc hũ gạo hết veo chạm đáy, mới phát hiện muốn thoát ra ngoài thì đã lực bất lòng tâm.

Có một loại cạm bẫy, tên gọi là Nhàn Hạ.

Ghi nhớ: Đừng ở trong độ tuổi có thể chịu khổ tốt nhất mà lựa chọn an nhàn.

" Tuột dốc thì đơn giản, leo dốc mới là khó."

Hãy tận dụng những tháng năm có thể nỗ lực mà phấn đấu hết sức có thể thay vì chọn nhàn hạ trong lúc vẫn còn cố gắng được.

0933822359